IMAGE Release of the Book Kanun-Jivan
Mangaluru, April 13: Most Rev. Dr. Peter Paul Saldanha, the Bishop of Mangalore, released the book- Kanun-Jivan during the concluding ceremony of... Read More...
IMAGE ಕಾಳೆ ಪಯ್ಶೆ (Black Money)
ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ವಾ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ... Read More...
IMAGE Talk at 'catholic Samavesha' of Udupi Diocese
Talk at 'catholic Samavesha' of Udupi Diocese held on 19th January 2020 at Kallianpur Mount Rosary Ground. Read More...
IMAGE Talk at St. Aloysius ITI College on the occasion of Constitution Day Celebration
Talk at St. Aloysius ITI College on the occasion of Constitution Day Celebration. Read More...
IMAGE Rev. Fr. Francis Assisi Almeida
ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಡಿ’ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ತಾಲುಕಾಚಾ ಪಡುಕೋಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅನಿಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿ’ ಸೋಜಾಚಾ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ, ಅಗೋಸ್ತಾಚಾ 15, 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್... Read More...
ವಾಹನಾಚೆ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಮ್ಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ
ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಚಿವಾಲಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹಾನಾಚೆ 1% ವಾಹನಾಂ ಭಾರತಾಂತ್... Read More...
ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2019, ಎನ್.ಅರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಪಿ.ಅರ್
ಭಾರತದ ಸಂವಿಂಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ / Article 5ರಿಂದ 11 ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. Read More...
IMAGE Supreme Court Judgement on NEET
July 25, 2013 : Supreme Court Judgement on National Eligibility Entrance Test (NEET ) ... Click here to view judgement ... Read More...
MPs, MLAs will be disqualified on date of conviction: Supreme Court
In a landmark verdict on 10th July, 2013, the Supreme Court , ruled that all the convicted MPs and MLAs in a criminal case will be disqualified from... Read More...
THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2010
THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2010 ... click here ... Read More...
The Karnataka Rural Employment Guarantee Bill, 2005
The Karnataka Rural Employment Guarantee Bill, 2005 A Bill to provide for guaranteed of employment in rural areas of Karnataka. Whereas it is... Read More...
IMAGE National Food Security Bill, 2013
This article is for discussion. These views are individual views and they can be contravened. Let us discuss and share our opinion with an utmost... Read More...

Copyright © 2013 - www.christiankanoon.com. Powered by eCreators